Sillamäe 6 tunni jooks + (võistkondlik) maraton

30. september 2017

Peakorraldaja

Peakorraldaja - Aet Kiisla, aet.kiisla@gmail.com, 5660 8626

Auhinnad.

6 tunni jooksul autasustatakse 3 kiiremat meest ja naist.
Maratonijooksul autasustatakse 3 kiiremat meest ja naist.
Võistkondlikul maratonil autasustatakse parimat kolmeliikmelist (ajad liidetakse) meeskonda, naiskonda ja segavõistkonda (mehed-naised).
2 km rahvajooksul autasustatakse 3 kiiremat naist ja meest.
2 km noortejooksul autasustatakse 3 kiiremat poissi ja tüdrukut vanuseklassides 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 ja 2010+.

PS. Kõikidele 6 tunni jooksust ja maratonist osavõtjatele jääb mälestuseks meene.
Võistluste ajal on avatud joogi- ja energiataastamislaud.
Lisaks loositakse osalustasu maksnud eelregistreerunute vahel välja auhindu.

Registreerimine:

Maratoni ja 6 tunni jooksu registreerimine on lõppenud
Rahvajooksu ja noortejooksude eelregistreerimine lõpeb 25.09.2017. Tillu- ja rahvajooksu registreerimine on kohapeal kella 10.00-10.45, noortejooksu registreerimine on kohapeal kella 17.30-18.00.

30.09.2017

9.00 avatakse võistluskeskus
10.50 tillujooks koolieelikutele (ilma ajavõtuta)
11.00 2 km rahvajooks
11.30 2 km autasustamine
11.50 6 tunni jooksust ja maratonist osavõtjate tutvustamine
12.00 start
18.00 finis
18.30 2 km noortejooksud
19.30 autasustamised

Eelregistreerimine

VÕISTLEJA:
VÕISTLUSKLASS:

6 tunni jooksjatel fikseeritakse ka maratoni vaheaeg ehk 6 tunni jooksja saab olla ka maratonivõistkonna liige, MÄRGI VÕISKONNA NIMI

Osalustasud:
Osalustasu tuleb kanda võistluse peakorraldaja Aet Kiisla arveldusarvele Swedbank'is EE272200001104337335, selgituseks nimi ja Sillamäe jooks.
6 tunni jooksu osalustasu on augustikuus registreerijatel 15 ning septembrikuus registreerijatel 25 eurot.
Maratonijooksu osalustasu on individuaalvõistlejal 15/25 eurot, võistkonnal (3 liiget) 30/50 eurot.
2 km rahvajooksu osalustasu on eelregistreerimisel 2 eurot, kohapeal registreerimisel 5 eurot.
Tillu- ja noortejooksul osalustasu puudub.